Amaç ve Hizmet Konuları

Vakfın Öncelikli Amaçları


a- Nörolojik özürlerin erken tanısı
b- Bunların tedavisi veya rehabilitasyonu
c- Bu konuda çalışacak doktor ve doktor yardımcılarının eğitimidir.
Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için Vakfın hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.
a-) Vakfa başvuracak riskli yeni doğan veya riskli süt çocuklarının ilk muayenesi, çocuk nörologları tarafından yapılacaktır. Bu muayenede fizyoterapistler, hemşireler yardımcı olacaktır. Gerekli laboratuvar yöntemleri öğrneğin EEG, ultranografi, diğer görüntüleme yöntemleri Vakıfta şayet yapılmıyorsa dışarıda yapılacak şekilde yönlendirilecektir. Vakfın idrar ve kan muayenesi için gerekli metabolik tetkik laboratuvarı kurulduğunda muayeneler burada yapılacaktır.
b-) Rehabilitasyon gerektiren hastalarda, çocuk nöroloğu, fizyoterapist, pedagog veya çocuk psikoloğu beraberce hangi yöntemi uygulayacaklarına karar vereceklerdir. Gerektiğinde ilaç tedavisi de uygulanacaktır.
c-) Vakıf çocuk doktorlarına yönelik çocuğun nörolojik gelişimini öğretecek lisans üstü kursları düzenleyecektir. Vakıf benzer kursları fizyoterapistlere , psikolog, pedagog veya sosyal pedagoglara, gelişim ve eğitim uzmanlarına, hemşirelere kendi uzmanlık alanlarına yönelik şekilde verebilecektir. Bu kurslara doktorların ya da doktor yardımcılarının eğitim düzeylerine göre tekrarlanacaktır. Bundaki amaç riskli bebeklerin erken tanı ve tedavisinin yurt içinde yaygın bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaktır.
d-) Riskli gebeleri takip eden kadın doğum uzmanlarının ve çocuk hastalıkları uzmanlarının doğumdan sonra risk faktörü taşıyan bebekleri vakfa yönlendirmeleri için bu alanlarda toplantılar düzenlenecektir.
e-) Risk faktörleri içinde oldukça önemli bir alanı kalıtımsal hastalıklar oluşturmaktadır. Bu nedenle vakfın tıbbi genetik ile işbirliği içinde yakın akrabalıktan veya başka nedenlerden kaynaklanan hastalıkların takibi ve aydınlatılması Vakıf tarafından üstlenilecek, bunun için gerekirse DNA laboratuvarı kurulacaktır.
f-) İleri aşamada özürlü çocukların eğitimi için ilkokul, ortaokul, meslek eğitimi sağlayacak meslek okulları işyeri (atölye, dikiş nakış kursu ve benzerleri) açabilecektir.
g-) Vakfın bünyesinde özürlü çocukların yardımcıları içerisine giren ortez-protez gibi yardımcı araç ve gereçlerin yapımı, gerekirse yurt içinden veya yurt dışından temini amaçlanmaktadır.
h-) Eğitim vermek için yurt içinden ve yurt dışından vakfın amacına uygun olarak bilim adamlarının çağırılması, gerekirse bilim adamlarını yurt dışındaki kurs ve seminerlere katılmalarına yardımcı olunması, bu konuda ödüller verilmesi vakfın amaçlarından biridir.